top of page

Säkerhet när du tränar hemma

Uppdaterat: 2 sep. 2020

2020-01-11


Även om du tränar torrt hemma är det bra att tänka skarpt. Tanken med träning är att nöta in ett visst beteende så att det sitter i ryggmärgen. Samtidigt kan vi inte selektivt välja vilket beteende som ska tränas in och vilket som som inte ska det. Hjärnan är lite spännande på det sättet och vi människor har lätt att skapa vanor när vi gör något ofta. Slarviga träningsrutiner hemma kan skapa invanda mönster och rutiner som blir felaktiga eller kanske farliga när du väl står på skjutbanan. Om du ska torrträna ett helt skjutmoment hemma under exempelvis lågsäsong kan det därför vara bra att faktiskt göra precis som du gör på banan, borträknat ammunitionen givetvis.


Vi belyser och bearbetar detta utifrån de de grundläggande reglerna när det gäller all vapenhantering.

  • Betrakta alltid vapnet som laddat.

  • Rikta alltid vapnet i en säker riktning.

  • Rikta endast vapnet mot något du är beredd att förstöra.

  • Ha endast fingret på avtryckaren om du avser att avfyra ditt vapen.

Om du inte respekterar dessa regler i ditt hem, finns risken att du tar med ett invant och farligt beteende till skjutbanan. Ett skjutvapen skall alltid behandlas med rättmätig respekt. Låt oss analysera dessa påståenden lite.


Använd proppen även hemma så att du inte slarvar med den på banan.

Vapnet är alltid laddat, det kan ju låta ganska märkligt när du vet att du la in det i vapenskåpet utan vare sig magasin eller ammunition i vapnet. Men när du tar ut vapnet ur skåpet, kontrollera ändå att det är tomt. Rent praktiskt handlar det om att skapa en rutin som innebär att när du lyfter upp ett vapen, oavsett när och var du lagt det ifrån dig det, så har du en instinkt att verifiera att vapnet är tomt och säkert att hantera. Det handlar inte bara om din egen säkerhet, utan även en respekt åt de som är runt dig. Andra skyttar ska kunna lita på dig och om du delar hus med någon annan gäller det ju givetvis även för dom.

När detta handlingsmönster väl sitter i ryggmärgen blir det också fullt naturligt att göra samma kontroll när ett vapen presenteras för dig av en annan. Som mottagare har du ett ansvar att göra denna kontroll, ingen vapenägare ska betrakta dig som respektlös eller att du har brist på förtroende för dem för att du kontrollerar vapnet. Snarare handlar det om att du visar att du är en erfaren och noggrann skytt som man kan känna sig trygg i närheten av. Om mot all förmodan den som överlämnar vapnet till dig fäller någon kommentar, meddela denne om att du har skyldighet att verifiera att vapnet är tomt.

Även om du tränar torrt, använd gärna med den utrustning du brukar använda skarpt.

Rikta vapnet i en säker riktning och rikta endast vapnet mot något du är beredd att förstöra kan vi slå samman till en punkt. Vad är säkert hemma? Hitta en riktning som känns naturlig och säker där ett vådaskott inte skulle kunna orsaka personskador. Självklart har du tagit till dig av punkt ett, men det betyder inte att du sedan kan välja att ignorera resten av punkterna. Om du alltid väljer en säker riktning och gör detta medvete kommer det att kännas extremt onaturligt att peka vapnet mot något annat än ett tänkt mål.


Djävulen finns dock i detaljerna. Det handlar inte endast om när du medvetet ska sikta och peka, utan detta handlar om all hantering av vapnet, vad är en säker riktning? Står du vid en skjutplats och väntar på eldkommando är det ganska självklart, men samma tankesätt ska finnas hos skytten när vapen plockas fram för vapenvård, träning hemma eller in och ut ur väskan. Det är vid sådana tillfällen riskerna är stora, eftersom skjutmomentet är över och skytten då kanske tappar fokus på vad den faktiskt gör. Extra tydligt tycker jag detta blir vid exempelvis i väntan på och överlämning till vapenkontroll då skyttar ibland kan komma pekande hur som helst när de lämnas över till kontrollanten, och ibland även av kontrollanten själv. Detta är givetvis inte acceptabelt. 


Ha endast fingret på avtryckaren om du ämnar avfyra låter kanske simpelt och enkelt, men tänk på att du har tio fingrar och vid oaktsam hantering kan det hända att det är något annat av dem än pekfingret som kommer in innanför varbygeln. Se till att hålla koll på fingrarna och var de tar vägen när du hanterar ditt vapen för det krävs inte mycket för att ett skott ska gå av. Själv har jag varit närvarande på tävling då skott oavsiktligt har gått av för en skytt i ett skjutmoment. Inte för att skytten var för het på avtryckaren med pekfingret, sådant har givetvis också hänt. I detta fall handlade det om att vänster hand i hantering av vapnet kom åt på ett sådant sätt att skytten oavsiktligt avfyrade vapnet, fastän den var högerskytt. Vapnet var i säker riktning och inga personskador följde, men händelsen i sig pekar på behovet av att ha korrekt handlag. Goda rutiner här hänger ihop med ovanstående punkt. När du väl står på skjutplatsen och ska skjuta är detta troligen inte ett problem, men när vapen plockas fram och tillbaka till bänk med mera kan det lätt hända andra saker.

Det är inte dumt att fästa en rem i proppen så att den är lätt att få tag i eller fästa. Tänk bara på att det kan vara en detalj som kan trassla in sig!

Exempel:

Träning av helt skjutmoment hemma: Utrustning samma som på skjutbanan. En skjutplats där utrustningen kan ligga, hörselkåpor, skyddsglasögon, eventuell diopter eller avskärmningslapp, pistol, magasin, propp. Utöver detta använder jag en inspelning på min telefon av en precisionsserie med samtliga kommandon tydligt hörbara och i korrekt intervall. Vid kommando ladda plockar jag ned fem stycken påhittade patroner, eller klickpatroner beroende på vapen, i magasinet och följer jag de kommando som ges. Enda skillnaden är att jag dessvärre är tvungen att göra mantelrörelse efter varje avfyrning.


Varför krångla till det såhär kan man fråga? Om inte alla moment genomfördes som brukligt, hände det att när säsongen drog igång och man väl var på banan genomfördes vissa moment slarvigt eller felaktigt. Exempelvis att glömma proppa vapnet eller glömma att sätta på hörselkåpor innan påbörjad påfyllning av magasin. Inget som i sig orsakat stora problem vid dessa tillfällen. Samtidigt kan små saker som dessa kan leda till rejält felaktiga handlingar när man ska rätta till problemet och att man då utsätter sig själv eller andra för fara.


Slutkommentar

Bygg goda rutiner oavsett var du tränar så att du inte omedvetet programmerar in felaktiga rutiner. Det förtjänar både du och de som befinner sig i din närhet när du hanterar ett vapen.


/


Tack för att du läst denna artikel! Hoppas att den gav dig nöje! Vill du också stödja sidan så att jag kan fortsätta skriva artiklar som du kan läsa? Jag använder patreon, läs mer här: pistolskyttens patreon.


Stefan

355 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Variera mera

Comments


bottom of page