Om Pistolskytten

Hej!


Jag heter Stefan Toivonen och började med pistolskytte 2015. Januari 2020 startade jag bloggen pistolskytten.com då jag upplevde att det fanns ett behov av ett digitalt arkiv med artiklar som behandlade vapen och pistolskytte. Tanken är att publicera intervjuer, tester och relevanta artiklar om pistolskytte i ett öppet digitalt format. Jag vill vara tydlig med att jag själv är relativt ny inom pistolskyttet och lär mig nya saker hela tiden. Därför eftersträvar jag att i möjligaste mån nå och prata med de aktiva och tillverkarna så att du kan få läsa hur de tänker. Bloggen är inte ansluten till något förbund utan är ett privat initiativ, men riktar sig i huvudsak till aktiva inom Pistolskytteförbundet. Däremot förekommer jag som skribent i Nationellt Pistolskytte.

Det har varit en fantastisk resa såhär långt och det är något jag vill fortsätta med. Hemsidan med dess blogg har finansierats ur egen ficka, men för att kunna fortsätta kunna skriva nya artiklar och ha de gamla artiklarna uppe krävs en långsiktig lösning. Jag vill så långt det går undvika betalväggar och skrymmande sponsorer.

 

Artiklarna som skrivs är till för dig och jag hoppas att du finner det värdefullt att bidra till att nya skrivs och de gamla kan få finnas kvar. Intäkterna kommer i första hand gå till att täcka de kostnader som finns för att ha webbplatsen, därefter vidareutveckling av sidan och artiklar. Hjälpt till att stödja via Patreon. Läs mer hur du går tillväga på min patreon sida.

Stort tack till mina stödjare:

  • Ulf Johansson

  • Tobias Linder

  • Mina anonyma stödjare


Själv är jag aktiv i Kronobergs pistolskyttekrets och har skjutit guld i kretsmästerskap precision C 2018 och 2019, samt brons i SSM precision B 2019. Under åren har jag haft den stora förmånen att träffa väldigt många positiva och aktiva skyttar. Jag vill nu dra mitt strå till stacken och nåt ut till nya som gamla skyttar med hjälp av denna sida.

/

Stefan

Vad är pistolskytte?

Om du hamnat på den här sidan utan att att ha några förkunskaper om pistolskytte i Sverige kan det vara bra att skaffa sig lite grundinformation.

Pistolskytte utövas av tiotusentals skyttar i Sverige. Det finns skyttar i alla åldrar och såväl herrar som damer skjuter. För djupare information om hur det går till är det lämpligast att hänvisa till de olika förbunden. Det finns flera aktiva förbund med lite olika inriktning. Via förbunden kan du också hitta en lokal förening som kan hjälpa dig. Läs mer om de olika nedan.

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Svenska Skyttesportförbundet