top of page

Magasin - lätt att glömma när allt funkar

Uppdaterat: 8 sep. 2022


Ett semiautomatisk vapen är en komplicerad liten maskin där olika delar arbetar i harmoni, och när en av delarna slutar samarbeta slutar hela konstruktionen att fungera. Den del som oftast är boven i dramat är magasinet. Magasinet är en viktig del av ett semiautomatiskt vapen, utan den matas inte nya patroner in i patronläget. Ett magasin är en mycket kritisk och känslig detalj i ett vapen och det faktumet är kanske lätt att missa då det ofta porträtteras i film som en slit och släng detalj. Över tid har konsten att tillverka magasin förfinats och med dagens maskiner går det att framställa magasin med god precision, men det är sedan upp till användaren att se till att magasinet håller.


Kanske har du funderat över varför de ibland är så dyra?


Magainets konstruktion

  • Magasinstomme - ofta av metall och i regel finns någon form av hål (eng witness holes) för att ge användaren en bild av hur många patroner det är i magasinet.

  • Magasinbotten - material och utformning kan variera.

  • Patronföljare - en liten snedställd bit av plast eller metall. På vissa magasin är fjädern fäst i patronföljaren.

  • Magasinfjäder - kritisk komponent

  • Fjäderplatta - används ofta vid särtagning av magasin, kan vara fäst i fjädern beroende på modell.


Hur magasinet är konstruerat och vilka beståndsdelar det faktiskt har varierar kraftigt beroende på typ av vapen och modell. Framförallt kan magasin till precisionsvapen i kaliber 22 kan se väldigt  annorlunda ut, men de grundläggande komponenterna för ett magasin är ändå desamma.


Dubbelrad eller enkelrad?

När den semiautomatiska pistolen var många magasin enkelradiga (ofta var magasinet också inbyggt i själva vapnet, man laddade patronerna ned i vapnet). Det betyder att det endast fanns en rad med patroner och kapaciteten på magasinen var då endast snäppet högre än en revolver. Därefter utvecklades magasin som tillät dubbla rader patroner, vilket drastiskt ökade kapaciteten från ungefär 8 patroner upp till numera inte helt sällan 17 i ett enda magasin. Det beror dock på vilken kaliber vapnet är i. Många 9mm magasin är dubbelradiga och magasinen kan rymma väldigt många patroner. 45 ACP är i regel enkelradiga då patronen är väsentligt mycket större än en 9mm. .22lr är mer eller mindre uteslutande enkelradiga på grund av att patronens konstruktion.

Dubbelradiga magasin smalnar oftast av i toppen och blir då enkelradiga. Det innebär att patronen alltid matas in i patronläget från samma position i magasinet. En sådan matning matning är mindre utrymmeskrävande och mer lämplig att använda i en pistol. Dubbelradiga magasin kräver att vapnet är konstruerat på ett sådant sätt att patronen kan föras in i patronläget från höger eller vänster position i magasinet, en sådan konstruktion kräver lite mer utrymme är ovanliga i pistoler.


Vanliga problem med magasin

Som nämnt ovan är ett magasin den komponent som oftast ger en skytt problem. Inte helt sällan handlar det om att patroner inte matar som de ska från magasinet. Det kan bero på flera olika faktorer. Vissa problem så som sprickor eller bucklor i magasinet kan vara relativt enkla att se vid en snabb överblick, andra kan kräva en lite mer grundlig undersökning för att hitta.

Svag fjäder

När en fjäder komprimeras och expanderar kommer materialet i den att slitas och hög användning leder till en uttjänt fjäder. Det kan också vara så att man som skytt kan pressa i en patron för mycket i en del magasin, vilket leder till att fjädern trycks ihop förbi sin tänkta maxpunkt, vilket också kraftigt reducerar livet för fjädern. Det är däremot inte säkert att fjädern inte alls orkar lyfta upp patronerna i rätt läge, den kanske bara inte klarar att göra det tillräckligt fort när vapnet går genom sin cykel. Smuts kan hindra patronföljaren och att löpa fritt i magasinstommen vilket också gör att fjädern inte kan jobba snabbt nog, eller rentav fastnar. Avslutningsvis finns det magasinfjädrar som ser helt symmetriska ut, men fjädern är i regel tänkt att sitta i vapnet på ett visst sätt. Det betyder att du faktiskt kan sätta i fjädern åt fel håll i vissa magasin, och få massa spännande matningsproblem som en konsekvens av det. Bilden visar en magasinfjäder från en CZ 75 på vilket fjäderplattan sitter fast. De går också tydligt att se att fjädern ändrar form från botten till toppen för att kunna passa in i den avsmalnande formen i toppen på magasinen där de går från dubbel till enkel stack.


Magasinläppar


Magasinets kanske känsligaste del är frustrerande nog en av de som kan vara svårast att se när orsakar problem. Magasinläpparna är det som håller patronen på plats när den nått högst upp i magasinet. De omsluter patronen något och ser till att den ligger i rätt position för att enkelt kunna föras in i patronläget. Om magasinläpparna är något för vida kommer patronen att ligga för högt upp eller rent av inte konsekvent kunna hållas kvar på plats. Om istället läpparna är för täta kommer patronen få det svårt att lämna magasinet och kan mata in för lågt mot patronläget. Det som är lite knepigt är att detta felet kan vara svårt att se med blotta ögat utan att börja jämföra i detalj med ett fullt fungerande magasin. Har du många magsin och växlar mellan dem ofta kan det vara extra svårt att se vilket magasin som har rätt form och funktion. Magasinläpparna är ofta av tunn plåt och kan enkelt skadas eller deformeras exempelvis om du tappar magasinet i marken. Extra känsligt blir det självklart om magasinet är fullt då det är mer massa bakom. Böjda läppar kan självklart böjas tillbaka i rätt läge med försiktig hand, men du ska då tänka på att materialet är utsatt för stress och att detta kommer att påverka livslängden på det. Jag rekommenderar att du är uppmärksam när du använder det och att du byter ut ett sådant magasin snarast.


Bucklor

Är du ovarsam kan ett magasin åka på bucklor och sprickor. Beroende på material är det inte nödvändigt att detta orsakar stora problem och vissa bucklor kan gå att jämna till.

Underhåll

För att garantera vapnets funktion bör du vårda magasinen regelbundet. Det fastnar rätt mycket skit i magasinet, mer än vad man kanske tänker sig och allt sådant påverkar magasinet och därmed vapnets funktion. Underhållet behöver dock inte vara särskilt komplicerat, se till att det är rent invändigt och utvändigt. Passa på att inspektera efter sprickor och liknande. Lämpligt redskap för rengöring kan vara en tandborste eller liknande så att du kommer åt att borsta loss det som fastnat. Undvik att använda smörjmedel i magasinet. Friktionsytorna inuti är mer eller mindre försumbara och olja och smuts är väldigt bra kompisar och tenderar att hjälpa snarare än stjälpa i det här sammanhanget. Det kommer troligen att sluta med att magasinet blir skitigare fortare om du använder en massa smörjmedel. 


Ta för vana att byta magasinfjäder då och då. Det är en billig och enkel åtgärd för att hålla magasinen i gott skick. Förutsatt att du hanterar magsinet på ett sätt som inte skadar det så är den enda slitagedelen just fjädern. En ny fjäder kostar ungefär 50 kr till de flesta vapen, upp till 150 för väldigt påkostade. Kostnaden för ett nytt magasin ligger på ca 400 kr och drar lätt iväg till 1000kr för ett magasin för ett magasin till en finkalibrig .22a. En ny fjäder är då ett rätt billigt sätt att se till att du kan lita på din utrustning. 


Tips!


Märk dina magasin med siffror så att du lättare kan identifiera vilket magasin det är som krånglar, det blir lättare att felsöka om du vet vilket det är som ger dig huvudvärk och kanske rent av ska bytas ut.


Våga göra dig av med magasin som inte fungerar. Om det inte hjälper att byta fjäder, släng det. Det finns ingen anledning att hänga kvar med utrustning som fungerar dåligt. Det kan istället riskera att bli ett irritationsmoment om du får med dig fel utrustning.


Tack för att du läst denna artikel! Hoppas att den gav dig nöje! Vill du också stödja sidan så att jag kan fortsätta skriva artiklar som du kan läsa? Jag använder patreon, läs mer här: pistolskyttens patreon.


Stefan


312 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Tack för mycket mat nyttig information!

ps: vilken kanon sida👍🏻

Like
bottom of page