Trimma / tuning - varför och vad är det?

Uppdaterat: 20 sep. 2020

2020-06-12


Om du har ett som du upplever inte når upp till dina krav, men plånboken inte heller tillåter ett vapen i en högre prisklass kan det vara läge att fundera på vad som kan göras med det befintliga vapnet. Här vill jag stoppa in en disclaimer med en gång. Jag skulle starkt råda dig att ta vapnet till en vapensmed som vet vad den gör. Även om det finns info om hur man går tillväga att hitta på nätet, krävs god erfarenhet och färdighet om gör ingrepp på ytor i ditt vapen. Ett misstag kan dessutom göra vapnet direkt farligt att använda. Med andra ord tänker jag att detta inte är en guide i hur den man gör, utan en reflektion över vad man vinner och eventuellt förlorar. Då jag inte är någon expert själv har jag tagit hjälp av två personer som arbetar med just detta. Den första är Rune Gustavsson på Sportec, den andre är den småländska vapensmeden Ola Elgelöf, som jag besökte tidigare under våren. Läs den artikeln här.


Vapensmeden Ola Elgelöf tar bort material på sidorna av hanen så att den blir lättare..

Perfekt direkt ur lådan?

Du kanske tänker dig att det sitter någon vapensmed och polerar varenda liten detalj i varje vapen i fabrik innan de skickas iväg till butik för att säljas, verkligheten är i regel annorlunda. Kanske framförallt  för vapen i relativt tillgängliga prisklasser. Detta har förändrats över tid och vissa äldre vapen har fått mycket bearbetning jämfört med mycket av det nya. Det är det som bland annat kan göra vissa äldre vapen väldigt åtråvärda och tinga höga priser på auktioner. Idag tillverkas många delar förvisso väldigt exakt i maskin med olika tekniker, vilket borgar för god passform. Samtidigt skapar all bearbetning små spår i materialet, ofta i vinkel mot delens rörelseriktning, och detta skapar friktion när ytorna rör sig över varandra. Avtrycket upplevas tungt, grynigt eller hoppigt. Spåren i materialet kan vara för små för det nakna ögat, men kan gå att se med ett så enkelt verktyg som en lupp. De kommer att nötas ned naturligt över tid livslängd, men det kan handla om tusentals skott innan ytorna är blankslitna, och det behöver inte betyda att avtrycket har då nödvändigtvis blivit fantastiskt då andra imperfektioner istället kan ha uppstått. Det löser inte heller andra grundfrågor som släpande avtryck eller stort spel i avtrycket.


Vad säger reglementet?


Det vore ju dumt att ge sig på att trimma ett vapen om man riskerar att inte få använda sitt vapen ute på en tävling. Vad vore mer snopet än att anmäla sig till en tävling och sedan inte få starta om vapenkontrollen dömer ut ditt vapen. (Jag kommer utgå från pistolskytteförbundet i denna del. Regelverk från andra grenar mottages gärna). På sida 51 i skjuthandboken står följande att läsa om trimning.


Viss trimning av vapen får ske. Denna får dock endast omfatta putsning av glidytor, ingreppsytor, fjäderlägen etcetera för att minska onormal friktion


Med andra ord minska friktion, inte kapa, slipa, böja eller andra ingrepp. Förbundet följer upp med


...och får inte medföra att ingreppsytans storlek, form eller vinkel ändras – ändringar som skulle minska säkerheten hos vapnet. Delar som påverkar vapnets säkerhet får inte heller ändras eller demonteras.


Fokus vad gäller all hantering ligger i allra högsta grad på säkerhet. Det handlar såväl om skyttens egen men även andras säkerhet. Det står inte på egen risk. När det handlar om skytte handhar du utrustning som i högsta grad kan vara farlig för andra och du har ingen rätt att utsätta andra för onödiga risker. Trimning är inget som vem som helst ska ta sig an hur som helst. Vilket pistolskytteförbundet också understryker med följande:


Här nämnd trimning bör utföras av vapentekniskt utbildad personal.


Lägger vi samman ovanstående så kan vi konstatera att för att vara på den säkra sidan, så som nämnt i början av detta inlägg, så är min bestämda åsikt att man ska lämna in sitt vapen hos en kunnig vapensmed om man vill trimma sitt vapen. Utöver adekvat utrustning har de även kunskapen, färdigheten och erfarenheten för att genomföra sådana ingrepp.


Vad säger vapensmeden?


Vad menas med att trimma, tuning och allt sånt? Jag skickade ett batteri frågor till Rune Gustavsson på Sportec som på första frågan svarade såhär:


"Det finns ingen definition för trimning. Folk menar olika. För att addera begreppsförvirringen kan vi också introducera ”tuning” (eng.). Eller tryckesjobb. För mig personligen är trimning att man polerar glidytor och tar bort eventuellt överflödigt släp i tryckpunkten. Man ändrar inga vinklar någonstans i mekanismen eller lättar någon avtrycksvikt. En ”tuning” eller ”tryckjobb” är för mig ett större ingrepp där man just ändrar vinklar på olika ingreppsytor och lättar avtrycksvikten. Medan en trimning kanske kostar i 1000 – 1500 kr klassen så går ett större tryckjobb (Ola Elgelöf) på 6000 – 8000 kronor. Skillnaden på vad du kan förvänta dig på dessa två jobb ser du på prislappen."


Med det i åtanke fanns det ju inte annat än att höra av sig till Ola och höra vad han hade att säga om saken. Såhär sa Ola:


"En tuning kan många kalla för, det är ett avsteg från orginal. Man gör mer vapnet mer lättanvänt. Lättare i trycket, man optimerar det. Man optimerar revolvern DA skytte då de flesta revolvrar är anpassade för att skjuta i Single action."


Det går att se redan här att det finns ett ganska stort spektrum av åtgärder som du kan göra på ditt vapen och att det ändå klarar av de säkerhetskrav som ställs. Vilken typ av ingrepp som passar dig och din plånbok bäst blir ju en avvägning mellan vad vapnet rimligen är värt och hur stor förbättring du kan förvänta dig att få.


Blir vapnet verkligen bättre?


Vapen som inte ligger i det absoluta toppskiktet är inte tillverkade med samma toleranser som många av de dyrare vapnen. Delarnas passform är helt enkelt lite mer generösa för att se till att de ska fungera så problemfritt som möjligt. Lite eller ingen anpassning för hand sker och vapnet kan passera många händer och stationer innan det är klart. För att göra tillverkningen enklare så kan tillverkaren också välja att i huvudsak ythärda stålet i vapnet istället för djuphärda. Det innebär att när du gjort åverkan på dessa ytor har du tagit bort det härdade materialet och vidare användning kommer innebära att delarna slits väldigt fort. Jag ställer frågan om vapnet verkligen blir bättre av en trimning och Rune Gustavsson svarar följande:


"Jo, men man får nog säga att vapnet blir bättre. Inte den mekaniska precisionen men din förmåga att avfyra vapnet utan att påverka träffen blir bättre. Samtidigt är avfyrningsteknik nog viktigare än ett hypertrimmat vapen. SM i fält A, 2019 vanns med en omodifierad Glock 17. Ett trimmat vapen kan inte ersätta träning och en bra avfyrningsteknik. Samtidigt så skjuter hela PPC-eliten med trimmade revolvrar men de försöker också jaga ut de sista tiorna ur sina vapen så det kanske inte är så konstigt. Men de hade inte valt trimmade vapen om de inte trodde det gav de en fördel."


Tänker du nu liksom PPC eliten att du vill trimma din revolver så att du kan få väldigt fina double action tryck så beror det självklart på vilket vapen och modell du utgår ifrån. Beroende på modell och vem som gör kan prisbilden sticka iväg ganska kraftigt. Syftet med att göra trycket jämnt på en revolver handlar om att justera double action avtrycket så att det får mjukare och jämnare karaktär så att det presterar i snabba grenar såsom fältskytte eller militär snabbmatch. Det är inte ovanligt att skyttar justerar trycket på en .357 magnum då kalibern är kompatibel med .38 special. Men här får du lite att fundera över. Rune på Sportec skriver såhär:


"På revolvrar får du lättare och mjukare tryck men måste ofta använda handladdad ammunition eftersom revolvern efter ett större tryckesjobb inte tänder vanliga tändhattar. Federaltändhattar är ”mjukast” (tänder lättast) och är ofta det man måste använda för att kunna utnyttja ditt nya, mjuka tryck."


Ola Elgelöf säger såhär om att göra lätta tryck på revolvern:


Revolver som Ola bearbetat åt en kund

Superlätta tryck kräver en specialanpassad ammunition. När du minskar på avtrycket minskar fjäderkraften på hammaren, och då måste vikten på hammaren minska så att man behåller en hög hastighet på hammaren. Det är hastigheten på deformationen av tändhatten som avgör om tändhatten tänder eller inte. Det här med revolvrar är specifikt. Hanen är långsam och lång, det gäller att få upp hastigheten fort. På en 1911 är hanen väldigt lätt, kort och snabb. Där behöver man inte tänka på att ha specialanpassad ammunition. Det enda man förlorar är att du gör ett avsteg från orginalvapen. Man kan fortfarande justera upp vapnet och det gör det möjligt för att skjutare hetare ammuntion. Det kan vara svårt att förstå hur specifikt man kan behöva ladda. Numera ställer jag frågan vilken ammunition de vill skjuta för det avgör vilken typ av tryck som ska göras.


Sålunda, om du inte tänker handladda själv, eller känner någon som kan hjälpa dig med det så kan det troligen vara läge att fundera över om det är rätt väg att gå att trimma en revolver på detta vis. Rune följer upp med några konkreta modeller som Sportec säljer.


Om vi lämnar revolvervärlden och istället går in på semiautomater finns det ytterligare lite saker man kan tänka på, utöver att polera till tryckytorna. Där kan det handla om att förändra avtryckarens funktion, att gå från ett DA tryck till ett SA tryck. Rune säger såhär om detta:


"På en Shadow t.ex. så vinner du att du inte behöver hämta in så mycket glapp i avtryckaren på SA-skotten. Ofta kan du justera förtryckslängden så att den blir så kort som mekanismen tillåter den. Du förlorar möjligheten till DA men det är väldigt få kunder som saknar det."


Men det handlar inte bara om att vad du vinner det är också sannolikt att du också får offra något när du gör sådana här ingrepp på ditt vapen. Rune igen:


"Alla ingrepp kan innebära att livslängden på tryckdelarna blir kortare. Ofta slipar/putsar man härdade ytor vilket kan påverka härdningen som gör att delarna slits snabbare. Teoretiskt skulle man kunna härda om delarna men det är inget Sportec gör. Vi får lämna bort delar för härdning och de firmorna som gör det tar betalt per kilo. Så ett par hammare/spärrstycken skulle inte vara ekonomiskt försvarbart att härda för vår del. Just tryckytor på trimmade vapen skulle jag personligen se till att hålla rena och välsmorda för maximal livslängd. Men annars är där inget som kräver mer underhåll än fabrikslevererade vapen."


Ola säger såhär om hårdheten på material i ett specifikt vapen:


Jag brukar slipa bort material i upphaksytorna och lägga hårdsvets, det betyder att svetsen har en hårdhet på 56 HrC. Det är extremt hårt, där det normala snarare är 35-40. Ett sådant tryck kan bli lite grusigt. Det nöts över tid och ändrar karaktär. Ett vapen ska inte behöva nötas in, det ska vara färdigt från början. Är det bra kvalitet ska det inte behöva nötas.


Kan man då göra en CZ till en SIG P210?


Rune Gustavsson


"Tja… Hur mycket pengar vill du plöja ner i det projektet? Du kan få en CZ att bli hyfsat rent i trycket men lika bra som en väl inpassad och trimmad P210? Tveksamt… Och var drar vi gränsen? Specialtillverkade delar till din CZ? Det är lite som att köpa en Toyota Yaris och försöka trimma den till en Formel 1 bil. Det kanske går att lösa men för mig så är det bättre att välja ett vapen som är på den nivån du vill ha. Jag vet att vissa kunder resonerar att de köper en pistol för 10 000 kronor, trimmar den för 6000 kronor och så blir den lika bra som en 30 000 kr pistol. Och det blir sällan det. Ofta försöker man få ut en prestanda ur ett vapen som aldrig har tillverkats med den nivån i åtanke."


Ola Elgelöf


Tryckesmässigt kan man troligen det. En nojja är rätt dyr, jag brukar ta 3500 och 5000 kostar det att göra iordning, beroende på vad man vill göra. I ett enkeltryck som i en 1911 eller CZ är lite billigare. Nojja-trycket är mycket komplext och bakvänt, svårt att komma åt. Men det finns mer saker att tänka på; glapp, olika material kan göra att även samma modell av ett vapen ex 1911 kan ta väldigt olika lång tid att fixa.Slutsats


Det är helt klart värt att fundera på att ta ditt vapen till en vapensmed och justera det som du upplever behöver fixas. Det kan handla om små saker ibland, men det är otroligt vad lite bytta och fixade delar i ett vapen kan göra för hur avtrycket känns. För en revolver kanske det handlar om att göra vapnet mer i linje med ditt syfte, så som att skjuta fält, milsnabb eller PPC eller liknande snabbt skytte.


/

Tack för att du läst denna artikel! Hoppas att den gav dig nöje! Vill du också stödja sidan så att jag kan fortsätta skriva artiklar som du kan läsa? Gör som Ulf Johansson och Tobias Linder, stöd mig gärna via patreon, pistolskyttens patreon. Alternativt en donation via paypal.


Stefan

601 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla