• Pistolskytten

Slutpriser auktion Walter Borg Vår 2020

Uppdaterad: jun 7

2020-05-25


Vårens stora pistolauktion är avslutad. För de som känner att de är nyfikna lägger jag upp en lista med slutpriser på de flesta vapen från auktionen. Priserna går från lägst till högst om det är fler vapen som sålts. Lägg märke till att priserna är utan auktionshusets påslag och avgifter. Lägg därför till 22.5% samt slagavgift på 80kr. Jag har valt att inte inkludera dessa för att det ska vara enkelt att jämföra mellan år och se hur de klubbade slutpriserna skiljer sig åt . Några av de riktigt gamla vapnen saknas. Jag har avstått från att lägga till kommentarer så som att en SIG P226 såldes med extra utrustning, samt att listan i viss mån är generaliserad för bättre översikt, ex vissa modeller som P210-5 och P210-6 har slagits ihop. Vill du läsa mer i detalj hänvisar jag till auktionshuset istället. Trevlig läsning!


Finkalibrigt


Grovkalibrigt

Revolvrar/


Stefan

Pistolskytten liten.png